Jednota Hlinsko

Kodex CCP a kamerový systém

Kodex CCP a kamerový systém
Kodex CCP - příloha 1 - čestné prohlášení
Kodex CCP - příloha 1 - čestné prohlášení
Kodex CCP - příloha 2 - vybrané trestné činy
Kodex CCP - příloha 2 - vybrané trestné činy
Kodex CCP - příloha 3 - 14.2.2018
Kodex CCP - příloha 3 - 14.2.2018
Kodex CCP - příloha 4, 5, 6 - doložka komunikace, prac-sml, vnitř-předpisů-1
Kodex CCP - příloha 4, 5, 6 - doložka komunikace, prac-sml, vnitř-předpisů-1
Kodex CCP - příloha 7 - doložka do smluv obecná a protikorupční
Kodex CCP - příloha 7 - doložka do smluv obecná a protikorupční
Kodex CCP - příloha 8 - boj s korupcí-1
Kodex CCP - příloha 8 - boj s korupcí-1
Kodex CCP - příloha 9 - indikátory nelegál-jednání-2
Kodex CCP - příloha 9 - indikátory nelegál-jednání-2
Kodex CCP - příloha 10 - pravid-chov-při-dom-prohl-a-výsl-svědka-1
Kodex CCP - příloha 10 - pravid-chov-při-dom-prohl-a-výsl-svědka-1
Kodex CCP - konečné znění 14.2.2018
Kodex CCP - konečné znění 14.2.2018
Kamerový systém
Kamerový systém
© Jednota spotřební družstvo Hlinsko, info@jednotahlinsko.cz.