Jednota Hlinsko
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:

Jednota spotřební družstvo Hlinsko
Tylovo náměstí 272
539 01 Hlinsko

Kontakt:

Telefon: +420 469 326 211
E-mail: jednota.sekretariat@centrum.cz

 

Pracovní doba:

Pondělí   
  6:00 - 14:30
Úterý   6:00 - 14:30
Středa   6:00 - 14:30
Čtvrtek   6:00 - 14:30
Pátek   6:00 - 14:30
 
 
 
 
 
 
 
Nacházíte se zde: Domovská stránka / Pro členy

Pro členy

Představenstvo družstva

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko

se sídlem Hlinsko v Čechách, Tylovo náměstí čp. 272, PSČ 539 29, IČ 000 32 131,

zapsané v obchodním  rejstříku  Krajského  soudu v Hradci  Králové  v oddílu  DrXVIII,  vložce 350

 

svolává

řádné shromáždění delegátů,

které se bude konat v souladu s vydanými hygienickými opatřeními

 

dne 15. června 2021 v 10.00 hod. v konferenčním sále AVZO TSČ Masarykovo nám. 57 v Chrudimi

(prezence od 9.00 hodin – začátek jednání v 10.00 hodin)

  

Delegáti se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů v sídle společnosti, v sekretariátu družstva, v době od 28.5.2021 do 14.6.2021  v pracovních dnech vždy od 8.00 hod do 13.00 hod.

 

                                                                                                        Milada Obolecká

                                                                                               předsedkyně představenstva

Hlinsko 25.5.2021

 

 Pokyny pro vydávání a evidenci COOP Dobrá karta

  • Plastová karta "COOP Dobrá karta" je určena výhradně pro členy družstva, obdrží ji každý člen družstva, který byl přijat v souladu s platnými Stanovami družstva

  • Plastová karta je opatřena EAN kódem a je vystvena na jméno člena

  • Každý člen je oprávněn vyižívat "COOP Dobrou kartu" ve všech prodejnách družstva Jednoty, spotřebního družstva Hlinsko vyjma prodejny stavebnin a prodejen bez informačního systému

  • V případě odcizení, poškození nebo ztráty je člen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na ústředí družstva telefonicky na číslo: 469 326 218, 469 326 211. Karta bude okamžitě zablokována, nová karta bude vystavena na základě písemné žádosti člena za poplatek 50,-- Kč

  • V případě ukončení členství v družstvu výpovědí je člen povinen COOP Dobrou kartu vrátit společně s žádostí o ukončení členství. Karta bude zablokována

  • V případě úmrtí, kdy zaniká členství, j povinností pozůstalého tuto skutečnost nahlásit a kartu vrátit. Karta bude zablokována

  • V ostatních případech zániku členství v souladu s platnými Stanovami je povinností člena kartu vrátit

  • Aktualizaci přidělných karet v systému B.O.O.S provádí správce počítačové sítě na základě podkladů z oddělení členských Čl. 9

    V případě dotazů se obracejte na paní Vinklářovou tel. 469 326 218, nebo paní Adámkovou tel. 469 326 211

 

 
 

Dokumenty ke stažení:

Vystoupení z členství
Vystoupení z členství
Vystoupení z členství
Oznámení o úmrtí člena
Oznámení o úmrtí člena
oznámení o úmrtí člena
NAŠE PRODEJNÍ SÍTĚ
diskont tip tuty stavebniny
© Jednota spotřební družstvo Hlinsko, info@jednotahlinsko.cz.
Registr solventních firem