Jednota Hlinsko
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:

Jednota spotřební družstvo Hlinsko
Tylovo náměstí 272
539 01  Hlinsko

Kontakt:

Telefon: +420 469 326 212

E-mail: jednota.sekretariat@centrum.cz

Pracovní doba:

Pondělí  06:00 - 14:30
Úterý       06:00 - 14:30
Středa    06:00 - 14:30
Čtvrtek    06:00 - 14:30
Pátek      06:00 - 14:30
Nacházíte se zde: Domovská stránka / Pro členy

Pro členy

Jednota SD Hlinsko informuje

O Shromáždění delegátů

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. Schází se pravidelně nejméně 1x ročně.
Při svém jednání se řídí novými stanovami družstva přizpůsobenými zákonu o obchodních korporacích a
novému občanskému zákoníku. 
 
V roce 2018 se shromáždění delegátů konalo dne 5. 6. 2018. Shromáždění delegátů schválilo mimo 
jiné i výroční zprávu družstva za rok 2017  a učetní závěrku k 31. 12. 2017. Zápis ze shromáždění
delegátů je k dispozici na sekretariátě družstva. 
 
Pokyny pro vydávání a evidenci COOP Dobrá karta
 
  • Plastová karta "COOP Dobrá karta" je určena výhradně pro členy družstva, obdrží ji každý člen družstva, který byl přijat v souladu s platnými Stanovami družstva

  • Plastová karta je opatřena EAN kódem a je vystvena na jméno člena

  • Každý člen je oprávněn vyižívat "COOP Dobrou kartu" ve všech prodejnách družstva Jednoty, spotřebního družstva Hlinsko vyjma prodejny stavebnin a prodejen bez informačního systému

  • V případě odcizení, poškození nebo ztráty je člen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na ústředí družstva telefonicky na číslo: 469 326 218, 469 326 211. Karta bude okamžitě zablokována, nová karta bude vystavena na základě písemné žádosti člena za poplatek 50,-- Kč

  • V případě ukončení členství v družstvu výpovědí je člen povinen COOP Dobrou kartu vrátit společně s žádostí o ukončení členství. Karta bude zablokována

  • V případě úmrtí, kdy zaniká členství, j povinností pozůstalého tuto skutečnost nahlásit a kartu vrátit. Karta bude zablokována

  • V ostatních případech zániku členství v souladu s platnými Stanovami je povinností člena kartu vrátit

  • Aktualizaci přidělných karet v systému B.O.O.S provádí správce počítačové sítě na základě podkladů z oddělení členských Čl. 9

    V případě dotazů se obracejte na paní Vinklářovou tel. 469 326 218, nebo paní Adámkovou tel. 469 326 211

 

 
 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí za člena
Žádost o přijetí za člena
Žádost o přijetí za člena
Vystoupení z členství
Vystoupení z členství
Vystoupení z členství
Oznámení o úmrtí člena
Oznámení o úmrtí člena
oznámení o úmrtí člena
NAŠE PRODEJNÍ SÍTĚ
diskont tip tuty stavebniny
© Jednota spotřební družstvo Hlinsko, info@jednotahlinsko.cz.
Vytvořilo Optimato
Registr solventních firem