Další informace

Aktuální akce

Akce TUTY-TIP 22.6.2022 - 5.7.2022

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Družstvo ve smyslu § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje tímto kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.


Družstvo ve smyslu § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje tímto kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

a)  Finanční arbitr v oblasti finančních služeb

b)  Český telekomunikační úřad v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

c)  Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených pod písm. a), b) výše