Naše nabídka

TUTY-TIP 10.4.2024 - 23.4.2024

Pokyny pro vydání a evidenci COOP Dobrá karta

 • Plastová karta "COOP Dobrá karta" je určena výhradně pro členy družstva, obdrží ji každý člen družstva, který byl přijat v souladu s platnými Stanovami družstva
 • Plastová karta je opatřena EAN kódem a je vystvena na jméno člena
 • Každý člen je oprávněn vyižívat "COOP Dobrou kartu" ve všech prodejnách družstva Jednoty, spotřebního družstva Hlinsko vyjma prodejny stavebnin a prodejen bez informačního systému
 • V případě odcizení, poškození nebo ztráty je člen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na ústředí družstva telefonicky na číslo: 469 326 218, 469 326 211. Karta bude okamžitě zablokována, nová karta bude vystavena na základě písemné žádosti člena za poplatek 50,-- Kč
 • V případě ukončení členství v družstvu výpovědí je člen povinen COOP Dobrou kartu vrátit společně s žádostí o ukončení členství. Karta bude zablokována
 • V případě úmrtí, kdy zaniká členství, je povinností pozůstalého tuto skutečnost nahlásit a kartu vrátit. Karta bude zablokována
 • V ostatních případech zániku členství v souladu s platnými Stanovami je povinností člena kartu vrátit
 • Aktualizaci přidělných karet v systému B.O.O.S provádí správce počítačové sítě na základě podkladů z oddělení členských Čl. 9

V případě dotazů se obracejte na paní Vinklářovou tel. 469 326 218, nebo paní Adámkovou tel. 469 326 211

Dokumenty ke stažení:

  Žádost o přijetí člena (PDF)
  Žádost o přijetí člena (DOCX)

  Vystoupení z členství (PDF)
  Vystoupení z členství (DOC)

  Oznámení o úmrtí člena (PDF)
  Oznámení o úmrtí člena (DOC)