Další informace

Aktuální akce

Akce JEDNOTA 14.9.2022 - 11.10.2022

Aktuality a články

Uzavřené prodejny

Uzavřené prodejny

Kodex CCP a kamerový systém

Kodex CCP a kamerový systém

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Družstvo ve smyslu § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje tímto kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst

Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst

Soutěž s Jednotou

Nakupte v našich prodejnách jednorázový nákup v min. hodnotě 300 Kč u Velkých akcí v min. hodnotě 500 Kč Zašlete potvrzený pokladní doklad s razítkem prodejny a vypsanou adresou soutěžícího na zadní straně účtenky.

Speciální nabídky a služby

Využijte speciálních služeb některých našich prodejen. Mezi těmito službami naleznete například Zásilkovnu, nákup dárkových karet, nebo placení kartou.

Stažení nevyhovujících výrobků

Stažení nevyhovujících výrobků