Další informace

Naše nabídka

TUTY-TIP 17.7.2024 - 30.7.2024

Aktuality a články

Asociace českého tradičního obchodu

Asociace českého tradičního obchodu udílí na základě pevně stanovených kritérií značku kvality s názvem TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU

COOP Mobil

Od 1. 8. COOP Mobil rozdává 5GB zdarma zákazníkům s naší předplacenou kartou. Odměnu lze získat za nově aktivovanou kartu v období 1. 8. - 30. 9.

EU spolufinancuje stavební úpravy COOP

EU spolufinancuje stavební úpravy COOP

Uzavřené prodejny

Uzavřené prodejny

Kodex CCP a kamerový systém

Kodex CCP a kamerový systém

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Družstvo ve smyslu § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje tímto kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst

Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst

Soutěž s Jednotou

Nakupte v našich prodejnách jednorázový nákup v min. hodnotě 300 Kč u Velkých akcí v min. hodnotě 500 Kč Zašlete potvrzený pokladní doklad s razítkem prodejny a vypsanou adresou soutěžícího na zadní straně účtenky.

Speciální nabídky a služby

Využijte speciálních služeb některých našich prodejen. Mezi těmito službami naleznete například Zásilkovnu, nákup dárkových karet, nebo placení kartou.

Stažení nevyhovujících výrobků

Stažení nevyhovujících výrobků